Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

twiggylaw
9507 221f 500
Reposted fromnulaine nulaine viakateistrue kateistrue
twiggylaw
4758 2020

February 13 2020

twiggylaw
5745 9c4b 500
Reposted from0 0 viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
twiggylaw
0357 90aa
twiggylaw
6910 f720 500
/teotfw
5870 703a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaMartwa13 Martwa13

January 30 2020

twiggylaw
0189 191d 500
twiggylaw
8522 4e9c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

January 27 2020

twiggylaw
8242 0013 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
7956 e218 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
3667 036e
Reposted fromEtnigos Etnigos vialilacwine lilacwine

January 21 2020

5265 4696 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaEtien Etien
twiggylaw
twiggylaw
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakateistrue kateistrue
twiggylaw
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl