Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

twiggylaw
5199 dfa1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk

November 06 2019

twiggylaw
twiggylaw
8841 166b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaSzczurek Szczurek
twiggylaw
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
twiggylaw
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
twiggylaw
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabitner bitner

November 05 2019

twiggylaw
6734 1bda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanimruk panimruk
twiggylaw
9824 77da 500
Reposted frompolytox polytox viadezynwoltura dezynwoltura

November 04 2019

twiggylaw
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viabanshe banshe
twiggylaw
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viascorpix scorpix
twiggylaw
6446 c6a1 500
Reposted fromBabson Babson viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
0982 b606
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viadezynwoltura dezynwoltura
twiggylaw
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
twiggylaw
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianikotyna nikotyna
twiggylaw
4521 ecc3 500

November 02 2019

twiggylaw
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacisak cisak
twiggylaw
3428 a7c3
Reposted fromPaperbag Paperbag viaredhairwitch redhairwitch
twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl