Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

twiggylaw
5809 ec71 500
Reposted frommontak montak viavampira vampira
twiggylaw
5979 edb3
Reposted fromxalchemic xalchemic
twiggylaw
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu vialinemadd linemadd
twiggylaw
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viakokoloko kokoloko
twiggylaw
twiggylaw
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viaponurykosiarz ponurykosiarz
twiggylaw
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"

August 09 2017

4351 51cd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialikek likek
twiggylaw
8747 432a 500
Reposted frompureocean pureocean viamahidevran mahidevran
twiggylaw
twiggylaw
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viaBloodEve BloodEve
twiggylaw
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
twiggylaw
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 07 2017

twiggylaw
6774 2c6d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaillumination illumination
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaszydera szydera
twiggylaw
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
8243 f6d6 500
Reposted fromwintersoul wintersoul viaczinok czinok
9142 ea52 500
Reposted fromlaluna laluna viaillumination illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl