Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

twiggylaw

July 02 2017

twiggylaw
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
twiggylaw
8409 03bd 500
Reposted fromyanek yanek viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
twiggylaw
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaHypothermia Hypothermia
9481 e223 500
twiggylaw
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vianutt nutt
twiggylaw
2509 0154 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vianutt nutt
twiggylaw
9306 753b 500
Reposted fromhagis hagis viamentispenetralia mentispenetralia
twiggylaw
8337 2f92 500
Reposted fromrichardth richardth
twiggylaw
0888 730f
Reposted fromGIFer GIFer viadanonisko danonisko
2179 61e4 500

curlicuecal:

uluhlynx:

sweet-saccharin:

if this ain’t the most beautiful mermaid you’ve ever seen…

He looks so happy

10/10 a good mermaid

twiggylaw
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury vianutt nutt
3829 d56c

serious:

babe

twiggylaw
1275 2944 500
twiggylaw
7310 91af 500
Reposted fromnyaako nyaako viazielonypenis zielonypenis
twiggylaw
Reposted fromdobby dobby viarisky risky

July 01 2017

twiggylaw

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
twiggylaw
1921 dbb0 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viawarkocz warkocz
twiggylaw
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viawarkocz warkocz
twiggylaw
6858 158e
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl