Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

twiggylaw
twiggylaw

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
7805 2052 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaswiatsiewali swiatsiewali

November 16 2019

twiggylaw

Pewien człowiek, zanim umarł, powiedział do swojego syna: „To jest zegarek, który podarował mi Twój dziadek. Ma ponad 200 lat. Zanim Ci go dam, proszę żebyś go wziął i poszedł z nim do pierwszego lepszego lombardu. Powiedz że chcemy go sprzedać, i spytaj ile za niego mogą zapłacić.”

Syn za namową ojca poszedł z zegarkiem i już po kilkunastu minutach był z powrotem mówiąc:

„Oferują za niego 10 dolarów bo jest stary i mocno zniszczony.” Ojciec poprosił syna żeby tym razem wziął zegarek i poszedł do pierwszego lepszego zegarmistrza.

Syn wrócił po godzinie, mówiąc: „Zegarmistrz zaproponował 20 dolarów za zegarek, ojcze.”

Ojciec ponownie zwrócił się do syna: „Weź ten zegarek i podejdź do pierwszej napotkanej osoby na ulicy i spytaj za ile kupi go od Ciebie.”

Syn wrócił po 10 minutach i mówi: „Nikt nie chciał go kupić, dopiero któraś z kolei napotkana osoba zaoferowała 5 dolarów.”

„Pójdź do muzeum i pokaż im ten zegarek” - powiedział ojciec. Po kilku godzinach syn wraca rozradowany. „Zaoferowali milion dolarów za ten zegarek. Powiedzieli, że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle możliwe...”

Ojciec odpowiedział: „Chciałem żebyś wiedział, że właściwe miejsce i właściwi ludzie docenią Twoją prawdziwą wartość. Dlatego nie pojawiaj się w niewłaściwych miejscach i nie denerwuj się kiedy zostaniesz potraktowany jak śmieć. Ci którzy poznają się na Twojej wartości będą Cię zawsze cenić, dlatego nigdy nie zostawaj w miejscu i wśród ludzi którzy nie widzą Twojej wartości.”

- Autor nieznany

twiggylaw

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
twiggylaw
Reposted fromFlau Flau viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

November 13 2019

twiggylaw
2455 8ae5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
5889 a078
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
twiggylaw
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viapanimruk panimruk
twiggylaw
twiggylaw
6425 d031 500
Reposted fromambiente ambiente viainsanedreamer insanedreamer
twiggylaw
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viakateistrue kateistrue
twiggylaw
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
twiggylaw
6234 3075 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
5729 7d4d
twiggylaw
- Jest pani szczęśliwa?
- Tak naprawdę to nie wiem. Pani Wisława Szymborska powiedziała, że życie czasami bywa znośne. Ja byłam na przykład szczęśliwa, kiedy mój pies po chorobie wyzdrowiał. Wtedy pomyślałam, że to szczęście było. I byłam szczęśliwa, jak mój mąż przestał pić. Są takie momenty, kiedy człowiek jest bardzo szczęśliwy. Natomiast, żeby tak w ogóle, to nie. Tylko wariat może być tak bez przerwy szczęśliwy.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
3975 8885 500
Repulsion, R. Polanski (1965)
Reposted frommovieguy movieguy

November 07 2019

twiggylaw
8328 c52b
Leopold Staff
Reposted fromjustmine justmine viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
4595 9169 500
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viaseaweed seaweed
twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl