Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

6389 ba76
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viainfime infime
twiggylaw
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianyaako nyaako

March 20 2017

2519 1636 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarcinmarcin marcinmarcin
twiggylaw
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaguniaaaaaa guniaaaaaa
twiggylaw
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaponurykosiarz ponurykosiarz
twiggylaw
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasouxie souxie
twiggylaw
3086 5f6c 500
Reposted fromkaiee kaiee viavigil vigil
0222 e747
Reposted fromlevindis levindis viaNajada Najada
twiggylaw
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viaiamthepirate iamthepirate
twiggylaw
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viavigil vigil
7021 d626 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viavigil vigil

March 18 2017

twiggylaw
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasewkagold sewkagold
twiggylaw


the secret of nature - 1920s
twiggylaw
0957 a20b 500
Reposted fromsyrupvisuals syrupvisuals viathetemple thetemple
I didn’t say I liked it. I said it fascinated me. There is a great difference.
Oscar Wilde, adapted from The Picture of Dorian Gray (via jaimelannister)
Reposted fromasafeather asafeather viapomoor pomoor
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viamcawesome mcawesome
twiggylaw
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka viagabor gabor
1580 4564 500

Ushiku Daibutsu is a statue located in Ushiku, Ibaraki Prefecture, Japan. Completed in 1993, it stands a total of 120 metres (390 ft) tall, including the 10 m (33 ft) base and 10m lotus platform.

Reposted fromfuckblack fuckblack viayoungandstupid youngandstupid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl