Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

5811 a23e 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaakunin akunin
twiggylaw
8453 4f26
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
twiggylaw
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaendlesslove16 endlesslove16
twiggylaw
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
twiggylaw
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

8207 3cbb
Reposted fromSkydelan Skydelan viaRumianek Rumianek
twiggylaw
6782 434f
Reposted frommollydaggers mollydaggers viaGummiBonBon GummiBonBon
twiggylaw
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw

Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic. 

— Piotr Czerwiński – Pokalanie
twiggylaw
6296 06ed 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
5950 9ba5 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
twiggylaw
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major
twiggylaw
8957 3042
Reposted fromursa-major ursa-major

May 23 2018

twiggylaw
9451 1be1 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viaoskus oskus
twiggylaw
Reposted fromPoranny Poranny viaoxygenium oxygenium
8713 1517
Reposted fromSkydelan Skydelan viaRekrut-K Rekrut-K
twiggylaw
5140 d823 500
Reposted frompunisher punisher viaVostok Vostok
twiggylaw
9926 b4b5
Reposted frompulperybka pulperybka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl