Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawarkocz warkocz
twiggylaw
1595 f8a7 500
Reposted fromseaweed seaweed
twiggylaw
Reposted fromFlau Flau viaseaweed seaweed
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaseaweed seaweed
twiggylaw
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
8252 c887 500
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny viakateistrue kateistrue
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakateistrue kateistrue

November 06 2018

twiggylaw
1596 a6ab 500

November 05 2018

1820 e0a8 500
Reposted frombabyface babyface vialilacwine lilacwine
twiggylaw
8728 1392 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
twiggylaw
twiggylaw
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEtien Etien
twiggylaw

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
8751 0da0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaEtien Etien
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaEtien Etien
3879 3f4f 500
twiggylaw
2884 bf06
Reposted fromsoulforme soulforme viaMartwa13 Martwa13

November 04 2018

twiggylaw
6213 0570 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
twiggylaw
6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viawarkocz warkocz
twiggylaw
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl