Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

twiggylaw
5907 2882 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawarkocz warkocz
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawarkocz warkocz
twiggylaw
1639 766b
Reposted fromzie zie vianikotyna nikotyna
twiggylaw
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaPrzygnebiona Przygnebiona
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri vianikotyna nikotyna

August 14 2017

1442 730b 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 13 2017

9497 ee05
Reposted frommakswilczur makswilczur viaconfundo confundo
8083 cbad
twiggylaw
0582 12e8
Reposted fromkaiee kaiee viamrrru mrrru
twiggylaw
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
3971 46d0 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viapsychoviolet psychoviolet

August 12 2017

twiggylaw
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen vianikotyna nikotyna
twiggylaw
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viawarkocz warkocz
2989 5bbf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
2997 23d5 500

awakefulsleep:

“La Madone au coeur blessé” 1991 / Model : Lio / Photographer : Pierre et Gilles

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
twiggylaw
4218 f9e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
twiggylaw
5397 2aea 500
Reposted frompulperybka pulperybka
9156 40e1 500
Reposted fromGrossmagik Grossmagik viaZerthin Zerthin
twiggylaw
Reposted fromtwice twice viakhal khal
twiggylaw
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaboroboro boroboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl